Ügyfélinformációk

Az Okmányiroda ügyfélfogadási rendje:

 • Hétfő: 7.30-12.00 és 12.30-16.00
 • Kedd: 7.30-12.00 és 12.30-16.00
 • Szerda: nincs ügyfélfogadás
 • Csütörtök: 7.30-12.00 és 12.30-16.00
 • Péntek: 7.30.-13.00
Gépjármű forgalomból történő kivonása, visszahelyezése

A gépjárművet a tulajdonos kérésére ideiglenesen vagy véglegesen ki lehet vonni a forgalomból, illetve - ha a műszaki vizsga érvényes - forgalomba vissza lehet helyezni.

Személygépjárművet és a 3500 kg össztömeg alatti kisteher gépjárművet véglegesen a forgalomból kivonni csak bontási-átvételi igazolás alapján lehet. A bontási -átvételi igazolást az erre feljogosított, külön engedéllyel rendelkező autóbontók adják ki.

Gépjármű ideiglenesen a tulajdonos által meghatározott időtartamig, maximum 6 hónapig vonható ki a forgalomból. Intézhető személyesen vagy meghatalmazott útján. Ügyintézés a kérelem beadásának napján.

Szükséges iratok jegyzéke:

Végleges forgalomból kivonás esetén:
 • Személyazonosságot igazoló érvényes okmány
 • Bontási-átvételi igazolás
 • A gépjármű  forgalmi engedélye
 • 2 db. rendszámtábla
 • Új típusú forgalmi engedéllyel rendelkező gépjárművek végleges kivonásához a gépjárműtörzskönyv is kell
 • 2.300.- Ft. igazgatási szolgáltatási díj megfizetése
Ideiglenes kivonás esetén:
 • Személyazonosságot igazoló okmány
 • a gépjármű forgalmi engedélye
 • 2300.- Ft. igazgatási szolgáltatási díj megfizetése
Forgalomba visszahelyezés esetén:
 • A gépjármű forgalmi engedélye
 • Érvényes kötelező felelősségbiztosítás
 • Műszaki érvényesség igazolása
 • Hátsó rendszámtábla
 • 2300.- Ft. igazgatási szolgáltatási díj és az érvényesítő címke árának (450 Ft) megfizetése
Országos illetékességű, bármely okmányirodában intézhető! 
Ügyintézők
Gara Istvánné - okmányügyi munkatárs, 586-932
Országos hatályos jogszabályok
 • 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról, 
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • 35/2000. (XI.30.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról
Helyi hatályos jogszabályok
 
Határidők
Az ügyintézési határidő

A kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezése napján, illetve az eljárás hivatalból történő megindításának napján kezdődik.

Az érdemi határozatot 30 napon belül kell meghozni. Ennél rövidebb határidőt bármely jogszabály, hosszabbat pedig törvény vagy kormányrendelet állapíthat meg.

Kiskorú ügyfél esetében, továbbá ha életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet elhárítása indokolja, vagy ha a közbiztonság érdekében egyébként szükséges, az érdemi határozatot soron kívül kell meghozni.

Az ügyintézési határidőbe nem számít be:

 • a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, illetve az eljáró hatóság kijelölésének időtartama
 • a nemzetközi jogsegélyeljárás időtartama
 • a hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő
 • a szakhatóság eljárásának időtartama
 • az eljárás felfüggesztésének időtartama stb.
Kérés esetén lehetőségvan az azonnali ügyintézésre.
Fizetendő díjak, illetékek
 • 2.300.- Ft. igazgatási szolgáltatási díj megfizetése, melyet a Magyar Államkincstár illetékbeszedési számlájára csekken kell befizetni (csekk beszerezhető a postahivatalokban).